Ngày đăng: Tháng Mười Một 18, 2022

Nguyên Lạc: QUẺ DỊCH – Cách lập & Giải đoán

  . [TRÍCH ĐOẠN] MỤC LỤCLời nói đầuPhần thứ nhất: NHẬP MÔN KINH DỊCH/ ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẺ DỊCH I. Kinh DịchII. Thuật ngữ cần nhớIII. Ý nghĩa các hàoIV. Quy tắc cần nhớPhần thứ hai: BÓI QUẺ DỊCHI. Nghi thức bói và luật cảm ứngII. Các phương pháp lập […]