Ngày đăng: Tháng Ba 16, 2023

Nguyên Lạc: TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (5b)

(Kỳ 5b) VI. ĐÔI ĐIỀU VỀ RƯỢU VANG TRẮNG VÀ RƯỢU VANG ĐỎ (tt) 1. Vang Trắng (Đã đăng) 2. Vang đỏ Ở phần trên, chúng ta đã sơ lược qua về vang trắng, giờ thử tìm hiểu về vang đỏ. Mời đọc thêm trích đoạn từ các bài viết […]