Ngày đăng: Tháng Năm 3, 2023

Thiếu Khanh: KHÔNG CÓ TỜ BÁO “BƯU ĐIỆN” NÀO CẢ

. Các bản tin hàng ngày trên Youtube thỉnh thoảng có nhắc đến tên một tờ báo của Trung Quốc là “Bưu Điện Hoa Nam.” Đây là một tờ nhật báo tiếng Anh thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba, xuất bản tại Hồng Công. Tên tiếng Anh của tờ […]