Ngày đăng: Tháng Năm 14, 2023

Nguyên Lạc: HAI BÀI VIẾT VỀ MẸ

Bài 1 HAI CÂU CA DAO VỀ MẸ Ngày Mẹ (Mother’s Day) – 14 tháng 5 – tình cờ tôi tìm gặp hai câu ca dao trên web: Mẹ già như chuối chín cây Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi Thật ra thì hai câu này được rút […]