Ngày đăng: Tháng Năm 16, 2023

Khuất Đẩu: NHỮNG CON ĐÒ

Tranh Đỗ Duy Tuấn Sắp qua sông Mịch La, con sông nối giữa hai bờ, bên này là trần gian, bên kia là âm phủ. Ngay cả một con chó chết bà tôi vẫn phải nhét vào miệng nó một đồng tiền kẽm để trả tiền đò. Không biết đến […]