Ngày đăng: Tháng Năm 26, 2023

Bài Vọng Cổ Đầu Tiên Và Cuối Cùng: Phạm Hồng Ân

Tranh Nguyễn Sơn 1. Tôi nhớ căn phòng này anh hai tôi nằm. Tấm màn xanh che ngang, phía trong là chiếc giường chị hai tôi, kề cận… để hai vợ chồng có thể trông nom nhau trong những đêm hôm vắng lặng, nơi khu nursing home cổ kính này. […]