Tháng: Tháng Bảy 2018

NHỮNG MỐI TÌNH LÃNG MẠN – Nguyên Lạc

Văn Nguyên Lạc   Tranh AiLan Congtang     NHỮNG MỐI TÌNH LÃNG MẠN     Sụt sùi tình lệ giải bày Khốc văn một bức. tuyền đài gởi em!  Viết giùm Phạm Thái gởi Quỳnh Như – Nguyên Lạc)  VỀ CHỮ ROMANCE / TÌNH LÃNG MẠN   Romance (danh từ)  […]

BÀN VỀ CHỮ LIKE TRÊN FACEBOOK -Nguyên Lạc

Tạp ghiNguyên Lạc     BÀN VỀ CHỮ LIKE TRÊN FACEBOOK * Dẫn nhập: “Nghề chơi cũng lắm công phu” (Truyện Kiều – câu 1201) nhất là VĂN CHƯƠNG, nghề chơi thanh cao nhất. Các cụ xưa nói vậy. Chơi cho lịch mới là chơi Chơi cho đài các, cho […]