Tháng: Tháng Sáu 2019

ĐẠI NGÃI QUÊ TÔI – Nguyên Lạc

Biên khảo  Nguyên Lạc ĐẠI NGÃI QUÊ TÔI . . HAI CHỮ QUÊ HƯƠNG 1. Quê hương (danh từ): Đất Nước, nói về một Đất nước mà trong đó có quê (làng, cái nhà) mà mình đã được sinh ra.(Wiktionary) . “Trời sinh ra bác Tản Đà/ Quê hương thời có […]

CHỮ BẬU TRONG HÒ, CA DAO VÀ LỤC BÁT – Nguyên Lạc

Biên khảo  Nguyên Lạc CHỮ BẬU TRONG HÒ, CA DAO VÀ LỤC BÁT . . Trong cuộc Nam tiến, nhiều dòng người từ các nơi đã đến vùng đất mới này sinh cơ lập nghiệp, nhất là những đợt di dân từ đất ngũ Quảng (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Tín, […]

VỀ MỘT DÒNG SÔNG – Nguyên Lạc

Tạp ghi Nguyên Lạc . Cần Thơ gạo trắng nước trong Ai đi đến đó lòng không muốn về (ca dao) BÀI THƠ NHỚ NINH KIỀU Tình cờ gặp bài thơ và hình chụp của ông bạn Thi sĩ Quảng Nam thăm bến NINH KIỀU (Cần Thơ), khiến tôi nhớ nó […]

VỀ CHỮ “BẬU” – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc  Văn  VỀ CHỮ “BẬU” . . “Bậu” là tiếng dân dã, tiếng thân yêu của vùng tây nam bộ chúng tôi. Mỗi lần nghe ai nói, hoặc gặp trong thơ văn là lòng tôi cảm thấy bồi hồi. Tiếng”Bậu” nầy hình như bây giờ trong nước ít ai dùng, ít […]