Tháng: Tháng Mười Hai 2019

ĐÔI ĐIỀU VỚI ÔNG THÁI QUỐC MƯU – Nguyên Lạc

Phê bình Nguyên Lạc Thái Quốc Mưu . ĐÔI ĐIỀU VỚI ÔNG THÁI QUỐC MƯU . . Lời dẫn nhập: Trước hết tôi có vài lời này với các bạn: Nhà biên khảo bạn tôi LQN – xin tạm ẩn tên- đã nói với tôi:- Nguyên Lạc tranh cãi làm gì […]

TIẾNG LÒNG – Thủy Điền

Phê bình     Thủy Điền .       TIẾNG LÒNG  Thủy Điền     Thủy Điền đọc bài “Lạm bàn về ông Nguyên Lạc người tự xưng “làm Thầy giáo” của cụ Thái Quốc Mưu, được đăng trên Báo Trần Mỹ Giống ngày 27 tháng 12 năm 2019 […]

BÀI THƠ TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ – Nguyên Lạc

Văn Nguyên Lạc   Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ   .        BÀI THƠ TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ . VÀI HÀNG TIỂU SỬ     1. Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ   a. – Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tục danh Phạm Văn Thương sinh ngày 15 tháng 2 […]

ĐÂU CẦN CHỜ ĐẾN ĐÊM GIÁNG SINH PHẢI KHÔNG EM? – Nguyên Lạc

Thơ Nguyên Lạc   . ĐÂU CẦN CHỜ ĐẾN ĐÊM GIÁNG SINH PHẢI KHÔNG EM? .   1. Đêm Giáng Sinh Chúa hiện xuống trần mang niềm tin mới cho nhân thế: Công bằng. Bác ái Có ích kỷ không em? Khi anh không thích em bác ái Em phải yêu […]

VỤ ÁN ĐẠO Ý THƠ – Nguyên Lạc

Phê bình Nguyên Lạc     . VỤ ÁN ĐẠO Ý THƠ Nguyên Lạc . Dẫn nhập: Chủ ý bài viết này là để giải thích rõ vụ án “đạo thơ” của thi sĩ NP Phan – tên FB: Phan Phú – đưa ra. Hình như ông cũng là thầy giáo, […]