Month: Tháng Sáu 2021

LINH HỒN ĐẸP CỦA DON DAMIÁN – Don Damián, Phạm đức Thân dịch

. Don Damián nhiệt độ gần 104, chìm vào hôn mê. Hồn ông cảm thấy hết sức khó chịu, rất giống như đang bị quay sống, bởi vậy nó bắt đầu rút lui, cố gắng thu mình vào tim ông. Hồn có vô số xúc tu, giống như bạch tuộc […]

VỀ CHỮ SĨ – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc . VỀ CHỮ SĨ . I. SĨ, KẺ SĨ .VÀI HÀNG VỀ SĨ, KẺ SĨ   1. “Sĩ”, “kẻ sĩ” tức là “trí thức”, chỉ chung những người chủ yếu lao động bằng trí óc, bao gồm: Nhân viên kỹ thuật, thầy thuốc, thầy giáo, cán bộ nghiên […]

ĐỂ ĐƯỢC GIỚI THIỆU – Edgar Wallace, Phạm Đức Thân dịch

ĐỂ ĐƯỢC GIỚI THIỆU (Truyện On Getting An Introduction của Edgar Wallace, Phạm Đức Thân dịch) . Ăn cướp một cách lịch sự có những khía cạnh mới lạ và những lúc say mê thích thú. Người tầm thường, suy nghĩ nông cạn, có thể dùng võ lực để tìm […]