Ngày đăng: Tháng Ba 28, 2018

CHÙM THƠ TỊNH TÂM

TỊNH TÂM     KHÔNG TÊN   Em đau. Về phía tình nghiêng Áo tơi lạc lõng Bến Thuyền Còn ta Rong chơi . Thơ Lướt Giấc ngà Đời Thường muôn sắc Vẫn là Tương tư.. Ưu tư lên mắt hững hờ Chông chênh ta giữa bãi bờ cuốn trôi […]

VỊN VÀO LỤC BÁT, ĐIỂM TỰA CUỐI CÙNG CỦA TRẦN HOÀI THƯ – Đỗ Trường

ĐỖ TRƯỜNG Phê bình   Ảnh tác giả Đỗ Trường     VỊN VÀO LỤC BÁT, ĐIỂM TỰA CUỐI CÙNG CỦA TRẦN HOÀI THƯ – Đỗ Trường *     Không ngờ thi tập Vịn Vào Lục Bát từ Hoa Kỳ được gửi đến tôi sớm như vậy, chỉ hơn chục ngày […]